طرح سوم

نو ـ روز

عنوان عکس: "از همین نزدیکی"، عکس از سمیه

آب زنید راه را ....

   + محمد رضا شیرازی ; ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ ; ۳٠ اسفند ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

پرسه ها و پرسه ها ـ 63 ـ دیوار شرقی، دیوار غربی

 "دیوار" به عنوان "مرز" و "کرانه" در گونه ی غربی و شرقی آن نه تنها متمایز بلکه گاه متضاداند. "دیوار" غربی به گونه ای کاملا متفاوت از "دیوار" شرقی سخن می گوید و خود را می آشکارد. دیوار غربی اصولا خود را نشان می دهد و به ظهور می رساند، بدان سان که در بستر ِ شهر نیز کاملا هویداست. دیوار غربی در ساختار شهر غربی "آشکار" است، چرا که خود را عرضه می کند. اما در سرزمین های اسلامی، "دیوار" اساسا خود را از منظر عام "پنهان" می کند و خود را در "درون" می آشکارد. به تعبیر دیگر، دیوار جز در درگاه ها و ورودی ها "عرضه" نمی شود، و برای فهم و درک آن باید وارد "درون" شد. "دیوار" در "برون" فاقد "هستی شناسی بنیادین" دیوار است، و برای دریافت ِ آن باید وارد عرصه ی درون شد. "ایست"، "خاست" و "افراشت" دیوار ِ شهر دوره ی اسلامی تنها در "درون" هویداست: درون حیاط، درون شبستان، درون ایوان و ... بنابراین آن چه در اولین برخورد "دیوار" شرقی را متمایز می کند، "پشت" آن است، پشتی که به ما روی می کند و ما را به درون می خواند، و نه وجه و صورت آن.

   + محمد رضا شیرازی ; ٩:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()