طرح سوم

متن گردی ها ـ17

اثر هنری دغدغه ی خصوصی هنرمند است، اما خانه نه. اثر هنری در درون جهان جای می گیرد، هرچند که نیازی برای آن نیست. خانه یک نیاز را برآورده می کند. اثر هنری در قبال کسی مسئول نیست، اما خانه در قبال همه مسئول است. اثر هنری می خواهد تا انسان را از آسودگی در جهان به در آورد. خانه باید به ما آسودگی ارمغان آورد. اثر هنری انقلابی است، اما خانه محافظه کار است. اثر هنری به انسان راه هایی نو نشان می دهد و به آینده می اندیشی. خانه اما به حال می اندیشد.

 

آدولف لوس

   + محمد رضا شیرازی ; ٤:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()