طرح سوم

طرح سوم

آن خطاط سه گونه خط نوشتی،

یکی او خواندی لا غیر،

یکی هم او خواندی هم غیر،

یکی نه او خواندی و نه غیر،

آن خط سوم منم.

   + محمد رضا شیرازی ; ٢:۱٥ ‎ق.ظ ; ٧ آذر ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()