طرح سوم

از کلام بزرگان ـ۹

معماری، همچون سینما،‌در بعد زمان و حرکت وجود دارد. فرد بنا را بر حسب توالی ها ادراک کرده، می خواند.

ژان نوول

ما عمق، صافی، نرمی، سختی، و حتی به اعتقاد سزان عطر اشیا را می بینیم.

مرلوپونتی

بزرگترین راز تاثیر هنر در این نهفته است که یک جزء (قطعه) قادر است کل را بازنماید.

پالاسما

خانه ابزار مواجهه ی ما با کیهان است.

باشلار

   + محمد رضا شیرازی ; ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳ شهریور ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()