طرح سوم

از طرح سوم-۲

طرح سوم را کس نمی کشد، طرح سوم خود کشیده میشود، در همنوایی کسان.

   + محمد رضا شیرازی ; ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱٥ آذر ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()