طرح سوم

پرسه ها و پرسه ها-۵

مگویید حقیقت را یافته ام، بگویید حقیقتی را یافته ام.

جبران خلیل جبران

   + محمد رضا شیرازی ; ۸:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۸ آذر ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()