طرح سوم

از کلام بزرگان ـ۱۲

 

من معتقدم که معماران، همانند شاعران، باید به تصاویری که چیزها برمی انگیزند حساس باشند. ما باید نگریستن ِ بی تکلف را باز آموزیم.

یوهانی پالاسما

معماری برای ابدی ساختن و تمجید چیزی است. بنابراین، آنجا که چیزی برای تمجید نیست، معماری ای نمی تواند باشد.

ویتکنشتاین

توانمندی و قدرت ِ هنر از محدودیت زاده می شود، و در آزادی می میرد.

داوینچی

خدا کاغذ را برای طراحی معماری آفرید. هرکونه استفاده ی دیگر ـ دستکم برای من ـ تباه کردن آن است.

آلتو

   + محمد رضا شیرازی ; ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; ٥ آذر ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()