طرح سوم

معماری ديگر ـ ۲

   

موزه ی کاسالوکیو، کالو اسکارپا    

«کارلو اسکارپا معماری است که به واسطه ی پرداخت ماهرانه ی مصالح، که مبتنی بر دانشی سنتی است، و از طریق جزئیات ظریفی که حاصل سنت های صنعت گری است، در دوره ای از مدرنیسم معماری ای را به وجود آورد که با چشم و دست طراحی شده است....[در موزه ی کاستلوکیو] حتی یک آبگذر ساده چنان طراحی می شود تا بیش از موردی عملکردی باشد. چنین رابطه ی ظریفی میان عملکرد و بیانگری است که جزئیات معماری را چنین جذاب می کند. گورستان بریون ـ وگا به ما این حقیقت را می آموزد که جلال و عظمت معماری، نه در اندازه، که در فضا نهفته است.»  تادائو آندو

گورستان بریون ـ وگا، کارلو اسکارپا

   + محمد رضا شیرازی ; ۳:٠۱ ‎ب.ظ ; ٩ دی ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()