طرح سوم

گزک-۱

گزک را خودم درست کرده ام. نمی دانم، شاید در زیان شیرین فارسی قبلا وجود داشته باشد. شان نزول آن این است، که با بعضی ها و بعضی چیزها نمی شود هی بحث علمی و فلسفی کرد. پس باید چه کار کرد؟ باید گزک کرد! یعنی یک جور شوخی گزنده.

اما می دانم که این گزک ها بسی بیش و بسیار علمی تر و فلسفی تر از حرفهای دیگرم خواهند بود.

فردا یکی را خواهم گزکید! مواظب خودش باشد!

   + محمد رضا شیرازی ; ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ ; ٢٢ آذر ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()