طرح سوم

گزک-۲

کاش سنت و مدرنیته، کهنه و نو، ... به همین سادگی و راحتی ای بود که دانشمند بزرگوار و معمار عزیز، آرمین محسن دانشگر می گوید. آنوقت همه چیز حل می شد و ما می رفتیم پی کارمان و خیلی ها می شدند بی کار!

لطفا اگر وقت کردید این مطلب را بخوانید:

آدرس:http://www.daneshgar.net/

اگر کسی این حرفها رو فهمید مرحمت کند و چند خطی هم واضح تر (شاید هم پیچیده تر) برای من بنویسد و بنده را هم راهنمایی کند.

البته می توانید این را بگذارید به حساب کم دانشی بنده و این حرف ها رو به حساب حسادت!

و صد البته به قول شاعر، کوشش بیهوده به از خفتگی،اما برای من کم اطلاع، هنوز روشن نیست که این حرف ها کوشش بیهوده اند یا خفتگی!

....

و اما بعد.... چند سوال که جواب آنها شاید کمی تا قسمتی موضوع را برای من وامانده روشن کند. لطفا با جواب این سوال ها مرا یاری نمایید.

۱/ کدام یک از موارد زیر در مورد هادی تهرانی و آرمین محسن دانشگر صحیح است؟

ـ هر دو ایرانی هستند.

ـ هر دو به واسطه ی برنامه ی مهاجران در ایران مطرح شده اند.

ـ تهرانی مسن تر (و شاید با تجربه تر) از دانشگر است.

ـ هر دو در خارجه! درس خوانده اند.

2/ چرا تهرانی به ایران آمد و زود برگشت، اما دانشگر به ایران آمد و زود برنگشت؟

ـ چون تهرانی را بازی ندادند.

ـ چون تهرانی بازی بلد نبود.

ـ چون تهرانی با هوش تر است.

ـ چون ایرانی ها مردمانی بسیار مهمان نوازند.

3/ چرا دانشگر مدام از سنت حرف می زند:

ـ چون آن را نمی شناسد.

ـ چون آن را می شناسد.

ـ چون سنت مهم است.

ـ چون سنت در ایران مشتری دارد.

4/ چرا دانشگر در ایران کلی کار انجام می دهد اما تهرانی نه؟

ـ چون تهرانی در خارجه کلی کار دارد.

ـ چون دانشگر در خارجه کار زیادی ندارد.

ـ چون تهرانی را در تهران تحویل نگرفتند.

ـ  چون دانشگر را در دانشگاه تحویل نگرفتند.

5/ چرا دانشگر در ایران اینقدر مهم است؟

ـ چون دانشگر در خارجه مهم نیست.

ـ چون دانشگر اصلا مهم نیست.

ـ چون کس دیگری نیست که مهم باشد.

ـ چون دانشگر واقعا مهم است.

ـ چون مرغ همسایه غاز است.

ـ چون دانشگر خوش تیپ است.

 ۶/ آینده ی این دو معمار را چگونه ارزیابی می کنید؟

ـ دانشگر در ایران هر سال ۴۵۸۶۹۲پروژه انجام خواهد داد.

ـ تهرانی در خارجه ۳۶ پروژه انجام خواهد داد.

ـ روزی حوصله ی ایرانی های مهمان نواز سر خواهد آمد و دانشگر از عرش اعلا به قعر سفلی خواهد افتاد.

ـ روزی دانشگر از این همه رفت و آمد خسته شده و خواهد گفت: برو بابا! شما دیگه کی هستید!

 ارسال سریع پاسخ ها موجب امتنان است.

 

   + محمد رضا شیرازی ; ٩:۱٢ ‎ب.ظ ; ٢۳ آذر ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()