طرح سوم

پرسه ها . پرسه ها ـ ۹ـ تنها هنوز ...

 تنها هنوز "معمار" ای است که می تواند نجات بخشد.

 

.........

 

 

به نظر من، معماری ایران فاقد "معمار" است، و البته معماران زیادی دارد. این معماران نظریه هم دارند، اما هرگز نظریه شان به حد "نظریه" نمی رسد. برای هر طرحی، به دنبال ایده و طرحمایه اند، اما در طرح بعدی سودایی یکسره متمایز به سر می پرورند. این عدم انسجام، که البته ریشه در ذهن پراکنده و نامنسجم نیز دارد، مانع از ایجاد، رشد و تبلور "نظریه" می شود، و گاه حتی طرح "نظریه" نیز در کار نیست.

آنچه در معماری معاصر ایران می گذرد، معماری ای است که که معماران می کنند. البته این معماری به دست معماران خوش فکر در هر اقلیمی و کشوری ممکن است، چرا که کافی است معمار درس خوانده، توانا، و دارای هوش و ذکاوت کافی باشد، خوب بیاندیشد و بتواند ایده پردازی کند و در نهایت کار ارزشمندی هم ارائه دهد. معماری چیزی است که در هر کشوری که دارای سیستم آموزشی حتی متوسط است کمابیش قابل روی دادن است.

اما "معماری"؟

به نظر می رسد که "معماری" ـ با تعریفی که از آن کردم، و فقط با آن تعریف ـ هرگز در معماری ایران روی نداده است، چرا که "معمار" ایرانی هنوز وجود ندارد، و صد البته چرا که هنوز "نظریه" ای شکل نگرفته است. تنها "معمار" صاحب "نظریه" است که می تواند معماری ما را تا حد "معماری" بالا برد. و آنچه پیرامون خود می بینیم، سعی و تلاش معمارانی است که معماری می کنند، بی آن که اغلب دغدغه ی "نظریه" داشته باشند.

به     .............

 

توضیح: آنجه خواندید بخشی از مقاله ای است که اخیرا نگاشته ام.

 

 

   + محمد رضا شیرازی ; ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; ٢٤ دی ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()