طرح سوم

حاشیه ای بر : تنها هنوز "معمار" ای است که می تواند نجات بخشد

یادداشت دوست عزیزم مرتضی میرغلامی را بر «تنها هنوز "معمار" ای است که می تواند نجات بخشد» من در اینجا بخوانید.

http://urbatecture.blogspot.com/2007/01/blog-post_21.html

   + محمد رضا شیرازی ; ٢:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱ بهمن ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()