طرح سوم

از طرح سوم-۳

طرح سوم سودای جایی دارد، که بر آن و در آن بایستد. اکنون، از این جاها و آن جا ها جابجاشدن ها درمانده، در حسرت جایی گذشته می شود.

...

حتی بیابانگرد هم، همواره در حسرت جایی است که بایستد، که باز بکوچد، که باز بایستد. او می کوچد که بایستد که بکوچد. بیابانگردی ناکجایی نیست، که جایی است.

طرح سوم، طرح جایی است.

   + محمد رضا شیرازی ; ۸:٥٥ ‎ب.ظ ; ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()