طرح سوم

پرسه ها و پٌرسه ها-۲

“Space has always reduced me to silence”


(Jules Vallès, L’Enfant)

   + محمد رضا شیرازی ; ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ ; ٩ آذر ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()