طرح سوم

از طرح سومی ها -۲

من بعد بساط کهنه برچینید و طرح نو دراندازید!   

                                                                    منشات قائم مقام

بساط کهنه چیدن و طرح نو افکندن، خواست ِ بر نیامده ی دویست ساله ی ما است، اما چیدن بساط، ـ که چه زیبا لفظ بساط را به کار برده، چرا که گستردگی و ریشه داری آن را نمایش می دهد ـ جز با علم به نوع و گونه ی طرح نو میسر نیست.

قائم مقام نیز وسوسه ی طرح سوم داشت!

   + محمد رضا شیرازی ; ۸:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۸ اسفند ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()