طرح سوم

پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۵ـ معماری و شهرسازی اسلامی

 

بحث "شهر اسلامی" برای اولین بار در مطالعات دانشمندان و محققین فرانسوی در مورد شهرهای مغرب (مراکش، تونس، الجزایر) در طول استعمار آن مناطق و به ویژه شهر فاس مطرح گردید. به زعم ماساتوشی کیسایچی (Masatoshi Kisaichi) بین قرن نوزدهم و بیستم مطالعات و تحقیقات شهرهای حوزه ی مغرب در فرانسه به حد بالایی رسید. آنها معتقد بودند که مشخصه ی دوره ی اسلامی تقابل های پیوسته و ممتد میان بیابانگردها (ویران گران تمدن) و ساکنین شهر (بانیان تمدن) بود که مانع هرگونه توسعه می گردید. این نظریه بر دو اصل مبتنی بود: «تفکیک و تخاصم میان ساکنین شهری و غیر شهری، و رکود و ایستایی جامعه ی اسلامی»*

 

 

* Kisaichi, M., The Maghrib, in Islamic Urban Studies: Historical Review and Perspectives, T.M. Masashi Haneda, Editor. 1994, Columbia University Press: New York.

   

   + محمد رضا شیرازی ; ٧:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱٠ فروردین ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()