طرح سوم

گزک ـ ۶

واحد بین المللی گزک رسما آغاز به کار کرد.

 

به گزارش روابط بین الملل گزک، پیرو مورد گزک قرار گرفتن چهره های نامی معماری و شهرسازی وطنی و نیمه وطنی، و بنا یه درخواست انجمن ها و نهادهای بین المللی و دفاتر بزرگ معماری، واحد بین المللی گزک جهت تنبیه، تصحیح، تدقیق، ترفیع، تذهیب، تکریم، تفهیم، و .... عوامل خارجی آغاز به کار کرد. این واحد با هشدار به جامعه ی بین الملل معماری مبنی بر پرهیز از هر گونه اغراق، غلو، تشویش اذهان عمومی به ویژه معماران معصوم جوان، نشز اکاذیب و اقدام علیه تخدیش چهره ی معمار و معماری در صورت مشاهده ی هر یک از موارد فوق به شدت وارد عمل خواهد شد.

این واحد در بدو امر سرنخ یک ایده دزدی صریح و آشکار را به دست آورده است که مشروح آن متعاقبا منتشر می شود.

   + محمد رضا شیرازی ; ۱:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱٢ فروردین ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()