طرح سوم

نکته ها و خنده ها ـ۵

معروف است که سال ۱۹۴۴ يک سرباز آلمانی در پاريس به ديدار آتليه پيکاسو رفت و در آنجا با مشاهده نسخه‌ای از تابلوی معروف "گرنيکا"، از پيکاسو پرسيد:" اين تابلو کار شماست؟".

 پيکاسو پاسخ داد: "نه، کار شماست!".

   + محمد رضا شیرازی ; ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()