طرح سوم

پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۰ـ از نقد معماری تا نقد معمار

از نقد معماری تا نقد معمار

 

باید میان نقد معماری و نقد معمار تمایز قایل شد. آن چه در عرصه ی گفتمان معماری ارزشمند است و موجب بالندگی آن می شود، نقد معماری ـ آثار معمار، اعم از نوشته، پروژه و اثر ساخته شده ـ است، و نه نقد خود معمار، شخصیت فردی و اجتماعی او، و شرح حال شیوه ی کار اش. البته این تمایز را باید در همه ی عرصه های هنر قایل شد، چرا که اصولا آمیختن هنر ِ هنرمند با شخصیت اش، ما را به بی راهه می برد.

نقد معمار، اگر در حد نقد حال و احوال شخصی وی بماند، در بی مایگی برخوردهای شخصی و چه بسا ایدئولوژیک گرفتار می شود، اما نقد معماری ـ که البته بسی سخت تر از نقد معمار است ـ هم شیوه می خواهد، هم مطالعه ی عمیق، و هم تجربه، و این خصوصیات است که عمل نقد را منزلت می بخشد.

وظیفه ی منتقد معماری، اگر که نگاه غیر ایدئولوژیک داشته باشد، نه تجسس در حال و احوال معمار، که تحقیق در آثار اوست.

   + محمد رضا شیرازی ; ۱:۱٠ ‎ب.ظ ; ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()