طرح سوم

از کلام بزرگان ـ ۵

طعم سیب .. در تماس میوه با کام نهفته است و نه در خود میوه، همچنان که ... شعر در برخوردش با خواننده واقع می شود، و نه در سطور نمادهایی که در صفحات کتاب چاپ شده اند. آن چه اساسی است کنش زیباشناختی است، هیجان و حس فیزیکی ای که در هر بار خواندن به وجود می آید.

خورخه لوئیس بورخس

نقاش یا شاعر چگونه می تواند چیزی را جز در تلاقی و برخوردش با جهان بیان کند.

مرلو ـ پونتی

 

   + محمد رضا شیرازی ; ٩:۳۳ ‎ب.ظ ; ٧ خرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()