طرح سوم

نظریه های پسا مدرن معماری

بالاخره کتاب نظریه های پسا مدرن معماری که تدوین و ترجمه اش کلی زمان و تلاش برده بود،‌ بنا به شنیده ها در مراحل آخر انتشار است. بحثی بسیار جامع در مباحث نظری معماری معاصر، به سودای پر کردن بخشی از خلا نظریه ی معماری در ایران معاصر، و گامی به سوی آفرینش طرح سوم.

ترجمه و تدوین : محمد رضا شیرازی

متن اصلی : کیت نسبیت

ناشر : نشر نی

زمان انتشار : زمستان ۸۵

   + محمد رضا شیرازی ; ۸:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۱ آذر ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()