طرح سوم

معماری دیگر

معماران ناشناس یا کمتر شناخته شده ای هستند (البته برای ما ایرانی ها که دانش معماری مان رسانه ای است) که به دور از هیاهو و جنجال رسانه زیسته و معماری کرده اند، و اگر چه برخی از آنها به مدارج بالایی هم رسیده اند،‌مثل دریافت جایزه پریتزکر و امثال آن، اما کمتر به آثارشان توجه داشته ایم. به اعتقاد من این معماران بیشتر معمارانی هستند متن ـ بنیاد و نه تصویر ـ بنیاد،  یعنی آنها را بیشتر در متن می توان یافت و نه در غوغای رسانه. من هم با این معماران ابتدا در متن آشنا شده ام و بعد تصویر را جسته ام.

بر آنم تا تحت همین عنوان به این آثار و معماران بپردازم. عنوان معماری دیگر نیز ایهامی نهفته دارد، چرا که هم از معمار ای دیگر (معماری دیگر) سخن می گوید و هم از معماری ای دیگر (معماری ِ دیگر).

   + محمد رضا شیرازی ; ٩:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()