طرح سوم

یک یادداشت لب حوضی!

دوست (ان) عزیز ِ "لب حوضی"!

 

عکس: سپیده ذاکری، سایت دانشگاه

سلام!

امیدوارم که ته مانده ی دوران دانشجویی تان پر از شادی و اتفاق باشد.

...

به یاد می آورم آن روزها همیشه پشت به حوض می نشستید و از "اتفاق حوض" بی خبر. با این گونه نشستن، حوض آب برایتان تا حد سکوی نامناسب و ناراحت ِ نیمکت گونه ای فرو می کاست و شما از کارکردهای دیگر حوض غافل می ماندید: از آب حوض، ژرفای دلپذیرش، شکل منعطف اش، بادی که روی آن سر می خورد، ابری که خودش را در آن به تماشا می نشیند و ....

باشد که در این فرصت مانده، بیشتر رو به حوض بنشینید و این "همه" را تماشا کنید، و اگر ممکن بود (اگر آبی بود!) دستی به صورت آب بکشید وآن را با تمام وجود احساس کنید.

....

و این هم ره توشه ای برای  فرداهایمان: هیچ وقت به آب پشت نکنیم!

   + محمد رضا شیرازی ; ٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱٦ تیر ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()