طرح سوم

پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۶ـ بوطيقای مواد ۱

بوطیقای کاشی

بوطیقای سنگ

بوطیقای آب

بوطیقای شن

   + محمد رضا شیرازی ; ۳:٤۱ ‎ب.ظ ; ٧ امرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()