يادداشت ها و ياد - داشت ها - ۳

برلین، دروازه براندنبرگ، جشن سال جدید

می گویند بیش از ۱ میلیون نفر در این مراسم غیر رسمی که امسال نوکیا برگزار کننده اش بود شرکت کردند. یک فضای رویداد جمعی، شاد، و ...

2000677555622359068_rs.jpg

دید از یادمان هولوکاست، اثر آیزنمن به سمت براندنبرگ تور و رایشتاک

 2002579345757001278_rs.jpg

تبدیل یادمان های بتنی هولوکاست به محل پرتاب فشفشه!

2000609835627919526_rs.jpg

 دو ساعت و ۱۸ دقیقه مانده به سال تحویل!

2000695420120172446_rs.jpg

و... آتش بازی

/ 2 نظر / 6 بازدید
اولدوز فضلعلی

نوشتيد يک فضای رويداد.....به راستی که اجتماع سبب و بستر رويداد است. به ما هم سر بزنيد.

نيلوفر

جناب شيرازی عزيز پيشرفت بسيار خوبی داريد. در راستای هدف بزرگتون به جلو موفق باشيد.