درباره ی کتاب نظریه های پسامدرن در معماری

از اظهار لطف دوستان صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم که این کتاب مورد استفاده قرار گیرد.

این کتاب، که دلایل انتخاب آن را با بحثی انتقادی با عنوان "فقدان نظریه در معماری معاصر ایران" در مقدمه آورده ام به واقع نوعی ترجمه و تدوین است. مبنای کتاب، همان کتاب معروف کیت نسبیت Theorizing a New Agenda for Architecture است که در آن به گرداوری متون برجسته ی نظریه ی معماری به ویژه در دوران پسامدرن پرداخته و در آغاز هر مقاله نیز درامدی کوتاهی نوشته است. به علاوه، وی به تالیف متنی جامع (حدود 60 صفحه) به عنوان مقدمه ی کتاب پرداخته که بسیار آموزنده و جالب است. در واقع، من این متن مقدمه را که البته ترجمه ی آن بالغ بر 100 صفحه ی فارسی است به عنوان متن اصلی برگزیدم. اما نظر به گستردگی اصطلاحات، اشارات، نام ها و نیز مطالبی که برای مخاطبین ایرانی نا آشنا مینمود، و نظر به ارجاعات مکرر به متن مقالات ِ گرداوری شده در کتاب،  در ضمیمه ی اول درامدهای کوتاه مقالات را آوردم. به علاوه، جهت حل مشکل برای تمامی ارجاعات نا آشنا تعلیقات و تصاویری را تدوین کردم، که البته از منابع  متعدد و با صرف وقت و دقت زیاد انجام گرفت و در اصل بیش از 100 صفحه را تشکیل می داد اما به صلاحدید نشر نی مبنی بر کاهش حجم کتاب و نیز قیمت تمام شده و با همراهی دوست عزیزم افشین جهاندیده بیشتر آنها حذف شدند. این قسمت ضمیمه ی دوم است.

امیدوارم که این کتاب، با مطالبی که اغلب برای نخستین بار در حوزه ی نحیف نظریه ی معماری در ایران مطرح می شوند، حداقل گامی باشد در راه گشایش و تکوین "طرح سوم" در عرصه ی نظر و عمل معماری معاصر ایران.

/ 0 نظر / 15 بازدید