معماری دیگر

معماران ناشناس یا کمتر شناخته شده ای هستند (البته برای ما ایرانی ها که دانش معماری مان رسانه ای است) که به دور از هیاهو و جنجال رسانه زیسته و معماری کرده اند، و اگر چه برخی از آنها به مدارج بالایی هم رسیده اند،‌مثل دریافت جایزه پریتزکر و امثال آن، اما کمتر به آثارشان توجه داشته ایم. به اعتقاد من این معماران بیشتر معمارانی هستند متن ـ بنیاد و نه تصویر ـ بنیاد،  یعنی آنها را بیشتر در متن می توان یافت و نه در غوغای رسانه. من هم با این معماران ابتدا در متن آشنا شده ام و بعد تصویر را جسته ام.

بر آنم تا تحت همین عنوان به این آثار و معماران بپردازم. عنوان معماری دیگر نیز ایهامی نهفته دارد، چرا که هم از معمار ای دیگر (معماری دیگر) سخن می گوید و هم از معماری ای دیگر (معماری ِ دیگر).

/ 3 نظر / 5 بازدید
عقیل بهرا

آنچه ما بیشتر دنبال می کنیم ( در این هیاهو و جنجال رسانه ) علاوه بر آنچه شما از آن به عنوان "تصویر" نام بردید. خبر های رسانه ایست و این نوع اخبار وقتی جالب اند و سریع منتشر می شوند که هرچه بیشتر متفاوت و محیر العقول باشند لذا معماری رسانه ای به سمت متفاوت شدن افراطی می رود و تعداد کمی از جوایز معماری هستند که در بند این هیاهو نیستند و پرایتزکر به نظر من جزو این دسته است. مشتاقانه منتظر معرفی "متن بنیادان" در طرح سوم هستم

دیگر

به جز (البته برای ما ایرانی ها که دانش معماری مان رسانه ای است) می توان گفت که(ما ايرانيها که «معمار ديگر» بسيار داريم و «معماری ديگر»ی نداريم).