پرسه نوشته ها ـ ۱

حافظ شیرازی
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

صائب تبریزی
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

شهریار
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را

/ 3 نظر / 16 بازدید
A&Dمجله معماری

با سلام دوست و همکار گرامی...بسيار خوشحال خواهيم شد که لينک وبلاگ ما را در وبلاگتون قرار دهيد ..ما مطالب شما را از طريق وبلاگتون دنبال می کنيم.

امید

"ترک شیرازی " می شه خودت دیگه؟