پرسه نوشته ها ـ 10ـ دانش گوگلی

   

دانش گوگلی * 

خیلی راحت است. واژه ی نامفهوم و مجهولی را که اخیرا به هر دلیل زیاد به گوشم می خورد بر میدارم، و به راحتی آن را در ماشین جستجوگرگوگل  تایپ می کنم.** (نگران اشتباه نوشتن آن نیستم، چون اگر هم آن را دقیق ننویسم، همین ماشین مهربان و دوست داشتنی گزینه های مشابه را برایم پیشنهاد می کند.) به ناگاه هزاران لینک و مطلب در مقابلم صف می کشند، و اولین و معتبرترین و علمی ترین آنها ویکیپدیا است! این دایره المعارف دوست داشتنی. لینک مطلب را باز میکنم و از انبوه دانش آن در طرفه العینی آگاه می شوم. این ویکیپدیای جادویی، در خود لینک های مورد نیاز را هم دارد، پس باز به طرفه العینی دیگر لینک های بعدی را می گشایم و به ناگاه احساس دانشی عمیق سرتاپای وجودم را فرا میگیرد. من عمیقا به گونه ای رضایت بخش "می دانم"! اصلا نیازی به دیگر لینک ها نیست. من همه چیز را می دانم. من به واسطه ی این دانش های طرفه العینی خوشبختم. من مرگ "کتاب" را که این روزها با این همه کار و مشغله وقت و حوصله خواندنش را ندارم دیگر بار تایید میکنم. زنده باد گوگل! مرگ بر کتاب!

 همه چیز درست شد. دیگر می توانم اگر معلم و استادم، سر کلاس کلی راجع به این واژه افاضه کنم، اگر روزنامه نگارم نوشته ای آبرومند برای صفحه ی ویژه که هنوز پر نشده جمع و جور کنم، اگر وبلاگ نویسم پستی تکان دهنده بسازم، یا نه در جمع صمیمی دوستان دانشجویم کلی در مورد آخرین یافته ام سخنرانی کنم، و اگر که ذوق شاعری دارم در دفترچه ی یادداشتم این عشق بازی با گوگل هرزه ی همه کاره  را چنین بسرایم:

 من همه چیز را می دانم

چون گوگل دارم

و یک خط اینترنتی

که من را به کوچه ی خوشبخت "آگاهی" پرتاب می کند

به سرزمین ویکیپدیا ها و دانش های عمیق

آه!

و من چقدر خوشبختم! 

 پانوشت:

 * واژه ی گوگل، به قول قدما صنعت ایهام دارد. از یک سو به جستجوگر عظیم الشأن google اشاره دارد و از دیگر سو به یک واژه ی مبتذل! که به هر چیز ظریف و نازنین دلالت می کند.

** من برای این کارgoogleرا پیشنهاد می کنم، چون عمیق تر و وسیع تر جستجو می کند.

/ 0 نظر / 16 بازدید