پرسه ها و پرسه ها ـ 58ـ درباره از شار تا شهر

کتاب "از شار تا شهر" دکتر سید محسن حبیبی(ویرایش دوم، چاپ هفتم، 1386) کتاب ارزشمندی است. اما حین خواندن آن با نکاتی مواجه می شویم که مخاطب را می آزارند. بحث من البته نقد محتوایی نیست، بلکه بیشتر ملاحظات شکلی است.

جدای از شکل ظاهری کارـ صفحه بندی نامناسب، حروفچینی نادرست و ... ـ که البته می توان گناه آن را گردن انتشارات دانشگاه تهران انداخت، (نمی دانم چرا با شنیدن نام انتشارات دانشگاه تهران یاد چاپ سنگی و سربی و ماشین های حجیم چاپ می افتم ! ) اغلاط متعدد نگارشی و ویرایشی  خواندن و فهم متن را دشوار می کند، که البته مؤلف باید نسبت به آن وسواس داشته باشد. از طرف دیگر، نحوه ی ارجاعات و زیرنویس ها، که غیر دقیق و شاید بتوان گفت غیرعلمی اند، ارجاع به منابع اصلی را دچار مشکل می کنند. مثلا ارجاع نقل قول های مستقیم به کل کتاب کاری نادرست و ناکارآمد است. همچنین بی دقتی در آیین نگارش (ویرگول ها و نقطه ها) گاه زیرنویس ها را مخدوش کرده است (برای نموه ن.ک. به: ص 75).

/ 1 نظر / 22 بازدید