‏‎متن گردی ها ـ9

2001852230537000733_rs.jpg

مرکز موسیقی تجربی

با گذشت عصر صنعتی، معماری مدرن منسوخ اعلام شده و اکنون زیباشناسی پاپ ِ معماری پساـ مدرن هم به نظر کهنه می نماید. جستجوی معماری عصر رایانه هنوز در جریان است، اما جالب این که این امر "گری" و دیگران را واداشته تا حجم سازی های علمی را به عنوان مدل به کار برند. عدم ارتباط و پیوند میان پوسته و سازه در حد اعلای خود در "پروژه ی موسیقی تجربی" گری (سیاتل،1995ـ2000) که کارفرمای آن میلیاردر میکروسافت "پل آلن" است نمایان است: پوشش شش قطعه ی بیرونی آن با فلزات رنگی مختلف هیچ رابطه ی آشکاری با نمایش گاههای متعدد داخلی ای که مختص موسیقی پاپ اند، ندارند. همانطور که پری خواسته بود تا بیلبائو را به واسطه ی اشاره ی آن به یک کشتی شکسته خوانا جلوه دهد، در این جا اشاره ی وی به یک گیتار خردشده است. اما هیچ کدام از این تصاویر کارامد نیستند، حتی در قالب یک اطوار و ژست پاپ گونه، چرا که باید بر بالای ساختمان ها بود تا آن ها را چونان تصاویری خواند و دریافت کرد. یا این که باید آن ها را در بازتولیدهای رسانه ای ـ که در واقع "سایت و مکان" اصلی برای این معماری است ـ مشاهده کرد.

هال فاستر

             

2001838811006103409_rs.jpg

 

مرکز موسیقی تجربی ـ سایت

/ 0 نظر / 15 بازدید