پرسه ها و پرسه ها ـ ۳۱- افسون روزنه

افسون روزنه

آثار عظیم معماری تاثیراتی جاودانه ومانا دارند. گویی افسونی بی زمان در تن و جان آنها ساری وجاری است که فارغ از تقید زمان نفس می کشد و می زید. البته که این جادو همه را نمی گیرد و جذب نمی کند. این افسون کسانی را افسون می کند که خور را بر آن بگشایند، بر"خودگشوده ها". در این میان پانتئون نیز چنین بنایی است. و بالاتر از همه سقف و روزنه اش.

 

2004285425308981737_rs.jpg

 

پیش تر می دانستم که آندو نیز  متاثر از این روزنه، تجربه ی فضای معماری را حاصل از دیدار آن فضا دانسته است، چرا که آنجا "خود فضا بود که آشکار می شد."

استیون هال هم از دیگر گرفتاران افسون آن روزنه است. او زمانی که در دوره ی شش ماهه ی اقامت دانشجویی اش در رم، در اتاقی بی روزنه، پشت پانتئون خانه داشته است. هر روز صبح، زود از خواب بر می خاسته، به درون پانتئون می رفته و دایره ی نور را که از روزنه ی گنبد فرومی پاشیده تماشا می کرده است. وی که شش ماه تمام این مراسم معنوی را ـ رفتن از اتاقی بی روزنه به زیر روزنه ی گنبد پانتئون ـ انجام داده، در نهایت دچار افسون روزنه شده است. این افسون به راحتی در آثار وی قابل مشاهده است. تنها کافی است تا نگاهی به کارهایش بیاندازیم .

 

2004202225628513086_rs.jpg

Chapel of St. Ignatius

 

آری آثار عظیم افسون می کنند، و این افسون تنها و تنها در مواجهه ی مستقیم با آن ها است که افسون می کند.

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
سياوش

متن جالبی بود . يا به عبارتی توجه جالبی بود . ----- سوال: بچه دانشگاه تهرانيد شما؟ افسون آنجا نشديد که؟! ----- خوب و خوش باشيد در پناه معماری !

رفيعی

اين روزنه ها را چه خوب می شد اگر می توانستيم در خلوت ببينيم چرا که در ازدحام توريستها هيچ لطفی ندارند.

سيامند پناهی

سلام خيلی وقت بود از دهکده جهانی دور بودم کوندرا از نگاه يکی از شخصيتهای رمان آهستگي ماه رو به عنوان سوراخی در پرده سياه آسمان معرفی می کند. من ارزش منفی... خيلی رو تفکرات من تاثير گذاشت...