متن گردی ها ـ ۷

عمل ساختمان بیشتر بر جرح و تعدیل و اصلاح محیطی که فرد همواره به آن تعلق داشته تعلق دارد تا به بنیان نهادن ساختاری مبتنی بر زدودن و حذف کردن [زمینه و محیط]. و امروزه معماری بیشتر در اندیشه ی بازسازماندهی محیط است تا قراردادن بنایی در سایتی خنثی... یعنی تلاشی در جهت اصلاح و ترمیم، و نه قراردادن ظرفی در جهان.

جیانی واتیمو

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
امیر مهدی خادمی

با سلام.به نظر من باید پاسخ به این سوال داد که آیا هیچ چیز جدید را بوجود نمی آوریم.بلکه رویدادها منتج از یک زمینه قبلی است مانند طبیعت گرایان.؟ اما به نظر من زمینه ها به سرعت در حال تحول اند این را سیر دنیا ثابت می کند و به قول افلاطون همه چیز رو کشف می کنیم. اما همین که می گوییم سیر به زمینه ثابت می رسیم. اما ... بسیار خوشحال شدو از آشنایی با وبلاگتان امید وارو در ضیافت بعدی تان مهمان باشیم.