از کلام بزرگان 16

زمانی که من از شعر سخن می گویم، به یک گونه ی (ژانر) ادبی نمی اندیشم. شعر نوعی آگاهی از جهان است، شیوه ی خاصی از ارتباط با واقعیت.

آندره تارکوفسکی

 

آنجا که زمانی چراغی بوده، اکنون خاطره ای هست.

 

خانه یکی از عظیم ترین قدرت های انسجام بخش فکرها، خاطره ها و رؤیاهای انسانی است.

گاستون باشلار

 

آب شکل ِ فشرده ی زمان است.

جوزف برودسکی

 

یک اثر هنری هر چه از تعقل دورتر باشد، عظیم تر است.

گوته

/ 0 نظر / 21 بازدید