پرسه ها و پرسه ها ـ 53ـ آیزنمن کلاسیک ـ 2

 

عزیمت از موسیقی به طرح معماری، یا به تعبیر دیگر بهانه قرار دادن یا طرح مایه گرفتن از موسیقی ئر معماری معاصر نمونه هایی دارد. من جمله توجه چومی در دولاویلت به موسیقی، تاثیر موسیقی آتونال شوئنبرگ بر طرح موزه ی یهود لیبسکیند، و نمونه ی کمتر توجه شده ی خانه ی استرتو اثر استیون هال.

هال چنین ذکر می کند که پس از بحثی با یکی از دانشجویان اش که پیانیست است بر ان شده تا مفهوم موسیقایی استرتو (stretto) را که شبیه به برکه های همپوشان موجود در سایت است مورد مطالعه قرار دهد. او قطعه ای ار موسیقی بلا بارتوک (Bela Bartok) را انتخاب می کند و با برداشتی ساختاری و شکلی از آن ساختار خانه را شکل می بخشد.

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به:

Steven Holl, Stretto House, The Monacelli Press, New York, 1996

/ 0 نظر / 28 بازدید