از کلام بزرگان ـ ۳

آن که از همه چیز بسیار می گوید،‌ هیچ چیز نمی داند.

آن که هیچ نمی گوید، معلوم نمیکند که چه می داند.

آن که از یک چیز بسیار می گوید، یک چیز می داند.

تنها نوابغند که از بسیاری چیزها می گویند، و البته بسیار می دانند.

و از یک چیز گفتن، بسی بسیار نیک تر از از همه چیز گفتن و هیچ نگفتن است.

....

راستی، در سرزمین ما کدام یک موفق ترند؟!

/ 0 نظر / 6 بازدید