متن گردی ها ـ 13ـ معماری یک فیل است

معماری چیست؟ هیچ کس پاسخ آن را نمی داند. به نظر من معماری یک فیل است. فیل قوی و عاقل است، وحافظه ای عالی دارد. فیل وزین است و به سختی می تواند در یک لحظه مسیرش را عوض کند. بر عکس پروانه. پروانه به نوبه ی خود زیباست اما فاقد حافظه است، چرا که زندگی اش خیلی کوتاه است و فرصتی برای به خاطر سپردن ندارد. نباید برای حفاظت یک فیل با او همچون یک پروانه رفتار کرد.

 

کریستین گالیشن

/ 2 نظر / 24 بازدید
علیرضا

آلبته معماری ما حماریه که روش پروانه کاری میشه :) خوب بود.