نکته ها و خنده ها ـ ۳

می گویند برناردشاو نوشته های خود را به قیمت گران می فروخت و در اختیار مطبوعات قرار می داد، تا جایی که گفته می شود او برای هر کلمه یک دلار دریافت می کرد.

روزی فردی یک دلار می فرستد و از او می خواهد تا یک کلمه برای او بنویسد. او در جواب می نویسد: متشکرم!

/ 1 نظر / 8 بازدید
*SeMa 13

a great FAN of ur interesting THIRD LAYOUT weblog, who always follows it eagerly, hopes . u the best of world