متن گردی ها ـ 14

امروزه معمارها دیوانه وار معتاد به تغییراند، همچون اعتیاد به چیزی که از آن محروم شده اند یا در حسرت آنند. به گمان من، به همین خاطر است که مایلند تا به سختی گذشته را از آینده جدا کنند و در نتیجه "حال" از لحاظ احساسی غیر قابل دسترس و فاقد بعد گذرا دانسته می شود. من از رویکرد باستانگرایانه ی احساساتی گرا به گذشته همانقدر بیزارم که از  رویکرد تکنوکراتیک احساساتی گرا به آینده. هر دوی آنها مبتنی بر نگرش ایستا و ساعتی به زمانند (آنچه که هر دوی باستانگرایان و تکنوکراتها در ان مشترکند)، پس بیایید با تغییر گذشته آغاز کنیم و وضعیت تغییرناپذیر انسان را کشف کنیم.

 

آلدو وان آیک

/ 2 نظر / 25 بازدید
نینا شاهرخی

جناب نشیرازی از شما برای شرکت در ضیافت شش بعلاوه یک دعوت به عمل می آید برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ معماری را بیاموزیم مراجعه کنید.

میرغلامی

قالب نو مبارک